3аJęzyk polski

1Первая война Речи Посполитой с Россией началась в 1792 году. Тогда Екатерина II начала интервенцию против Речи Посполитой под предлогом защиты свобод. Результатом вторжения стало исчезновение государства с карты Европы. Тогда же было основано Великое Герцогство Варшавское, целью которого было восстановление Королевства Польского. На переправе через Неман Наполеон обратился к армии с прокламацией, которая начиналась со слов «Солдаты, началась Вторая польская война!». Официально это война называлась «Польской», а не «Русской».

Мы разработали и предлагаем уникальный тур-экскурсию «Военными дорогами к свободе и независимости своей Родины». Вы узнаете о героизме воинов в битве при Березине в 1812 году. Экскурсия позволит на один день покинуть зону комфорта, обычную, повседневную жизнь, забыть про ежедневные заботы,  получить новые знания и эмоции, увидеть красоту белорусской природы, скрывающую истории жизни наших предков. Поездка проходит по знаковым историческим местам, связанным с событиями, которые позволяют понять зарождение, разработку и эффективное проведение семидневной стратегический операции «Березина», включая известную на весь мир битву «на Березене», являющуюся примером героизма и храбрости воинов, сражавшихся здесь в 1812 году.

В каждом историческом месте экскурсии, мы расскажем о важных событиях, которые имели здесь место, создадим законченную картину событий того времени. На Березине экскурсовод расскажет в деталях о важных эпизодах подготовки, переправы и сражения на Березене. Закончится экскурсия на месте великой битвы поднятием кубков за «вечную память наших предков». Мы почтим их героизм, стремление к воле, достоинство и вернемся духовно обновленными домой. Экскурсия носит анимационный характер, на всем протяжении маршрута вас ждут встречи с солдатами 1812 года в различных ситуациях, бивак с возможностью попробовать походную кухню.

2 

Карта передвижения Великой армии в начале Второй польской войны 1812 года

Karta nadejścia Dużej Armii na początku Drugiej Polskiej wojny 1812 roku

Pierwsza Polska wojna z Rosją rozpoczęła się w 1792 roku. Katarzyna II rozpoczęła interwencję przeciwko Rzeczpospolitej Polski pod pretekstem ochrony wolności w Polsce. Państwo znikło z map Europy. Zwycięstwem pod Fridlandem zakończyła się Pierwsza Polska wojna. Pojawiło się Wielkie Księstwo Warszawskie - podstawa wznowienia Polskiego Królestwa. Przed przeprawą przez Niemen Napoleon odwołał się do armii z odezwą, która zaczynała się słowami : "Żołnierze! Druga Polska wojna zaczęła się". Wojna oficjalnie nazywała się "Polską", a nie "Rosyjską"

Nasza agencja kreatywna opracowała i proponuje dla polskich turystów ciekawą, napełnoną konkretną informacją wycieczkę „Wojskowymi drogami przodków, którzy walczyli o wolności i niezależności swojego kraju, swojej Ojczyzny" ". Czy inaczej: Heroizm Polaków w bitwie na Berezynie w 1812 roku. Wycieczka pozwala na cały dzień opuścić strefę komfortu, zwykłego życia, odrzucić codzienne kłopoty, napełnić życie nowymi emocjami, uczuciami, dynamiką ruchu, przeglądem ślicznych krajobrazów Białorusi w ich jesiennych strojach. Wycieczka odbywa się w ciekawych miejscach historycznych, wydarzenia na których pozwalają w szczegółach ujawnić logikę zarodku, opracowania i skutecznego dokonania strategicznej operacji "Berezyna”, która trwała w okresie siedmiu dni (od jej zarodku i do finału), włączając bitwę na Berezynie, bitwę masowego bohaterstwa i męstwa polaków w 1812 roku.

Na każdym historycznym miejscu wycieczki opowiada się o ważnych wydarzeniach, które odbywały się na tym miejscu, co formuje u turystów pełny obraz wydarzeń tamtego czasu, wywołuje uczucia przeżywania wydarzeń. Na Berezynie przewodnik wycieczki opowiada o konkretnych ważnych epizodach przygotowania przeprawy, przeprawie i walce. Szczegółowo, z pokazem na terenie i mapie, opowiada o działaniach wojsk polskich nad lewym i prawym brzegach rzeki. Turyści samodzielnie przychodzą do zrozumienia że ludzie tu stali na śmierć. Oni walczyli o wolności i niepodległości swojej Ojczyzny. Przychodzi czas podjąć na miejscu bitwy kieliszek "wiecznej pamięci naszym przodkom", uczcić ich bohaterstwo, mięstwo, pragnienie do woli, godność narodu polskiego i wrócić się do domu duchowo odnowionym człowiekiem.

 

Наши клиенты

 • a100
 • alivaryja
 • almi
 • atlant1
 • belagro
 • bluefilters
 • comparex
 • dudutki
 • epam
 • expeditsia
 • gurtam
 • nbank
 • onliner
 • oz
 • samsolution
 • wargaming
 • bosh
 • belsoft
 • bps
 • evroopt
 • shangri
 • silichy
 • stirlitz
 • vitek